ปลายยุคสมัยตงฮั่น ตั๋งโต๊ะเรืองอำนาจ โจโฉลอบสังหารตั๋งโต๊ะล้มเหลว หลบหนีกลับมายังเฉียวจิ้น ด้วยวาสนาทำให้ได้รู้จักและได้รับการช่วยชีวิตจากฮัว โต๋ ทว่ากลับทำให้หมิงซิน ลูกสาวนายอำเภอเฉียวจิ้นได้รับบาดเจ็บสาหัส หมอพี่น้องสามคนที่มีชื่อของเฉียวจิ้ไล่เลียงรักษาหม ิงซิน หูปั้นเซียนใช้ไสยศาสตร์

อู๋เฉิงใช้ยาชุบชีวิต แต่ก็มีพิษร้ายซ่อนอยู่ ฮัวโต๋ช่วยชีวิตหมิงซินเอาไว้ได้ เนื่องจากการมีตัวตนและดำรงอยู่ของฮุ่ยเหนียงว่าที่ภ รรยา ทำให้ฮัวโต๋และหมิงซินต้องพลัดพรากจากกัน อู๋เฉิงใช้ความรักของหมิงซินและ

ความสามารถทางการแพทย์ของฮัวโต๋ เป็นหนทางก้าวสู่การเป็นหมอหลวง ต่อมาเพื่อหน้าที่การงานในภายภาคหน้า อู๋เฉิงตัดสินใจเลือกน้องสาวใต้เท้าเจินหัวหน้าสำนัก หมอหลวง ทำให้หมิงซินหัวใจแตกสลาย

หลังจากที่ฮุ่ยเหนียงเสียชีวิตแล้ว ฮัวโต๋ได้รับการไหว้วานจากนายอำเภอเฉียวจิ้นให้พา

หมิงซินไปยังสำนักหมอหลวงเพื่อขอรับการรักษาจากหมอตา ที่มีชื่อเสียง ฮัวโต๋อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของหมอหลวงเจี่ยและใต้ เท้าเจินหัวหน้าสำนักหมอหลวง เผชิญกับความริษยาของใต้เท้าเจี่ยและอู๋เฉิง ต่อมาหมิงซินตาบอด ฮัวโต๋พาหมิงซินเดินทางกลับเฉียวจิ้น โดยปฏิญาณว่าจะค้นคว้ายาชาออกมาให้ได้เพื่อรักษาหมิง ซิน อู๋เฉิงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บสมุน ไพร รับผิดชอบเดินทางกลับมายังเฉียวจิ้นเพื่อเก็บสมุนไพร แต่กลับนำของปลอมกลับไป แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

ขุนนางฮั่นหมายกำจัดโจโฉ เนื่องจากสมุนไพรที่อู๋เฉิงเก็บมาเป็นของปลอม ทำให้การกำจัดโจโฉล้มเหลว โจโฉแก้แค้น สืบหาความจริงพบว่าหลักฐานบ่งชี้มาที่ฮัวโต๋ หลิงเอ๋อเพื่อช่วยชีวิตฮัวโต๋เอาไว้ ทำให้ถูกบีบบังคับให้เปิดเผยฐานะที่แท้จริงเป็นลูกสา วของโจโฉ ทั้งยังต้องเสียชีวิตภายใต้สายตาโจโฉอีกด้วย

ในที่สุด ฮัวโต๋ก็นำสมุนไพรสำคัญที่ใช้ทำยาชากลับไปยังเฉียวจิ ้น ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เฟ่ยเอ๋อลูกชายของหมิงซินเพื่อช่วยเหลือฮัวโต๋คิดค้น ยาชาได้สำเร็จ จนได้รับพิษถึงแก่ความตาย ขณะที่ฮัวโต๋คิดผ่าตัดให้หมิงซินนั่นเอง อาการปวดหัวของโจโฉก็กำเริบขึ้นมา โจโฉมีคำสั่งให้ฮัวโต๋เดินทางกลับมาโดยเร็ว มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษสถานหนัก ระหว่างความตายกับการผ่าตัดให้หมิงซิน ฮัวโต๋กลับเลือกผ่าตัดให้หมิงซิน.....
1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F2e4281GSQm2
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zb36461GSQwI
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0a4b091GSQDw
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ga59431GSQEr
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I46dfd1GSQFq
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x076421GSQGq
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8030bd1GSQHn
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S3f7261GSQIj
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Uc4af31GSQJh
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wb56a91GSQn6
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C9dfa51GSQnZ
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l2517f1GSQoX
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=md975e1GSQpX
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=0c88cc1GSQqU
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z9b1541GSQrV
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d193c61GSQsR
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1f7dbd1GSQtN
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Cf2a361GSQuL
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=38850f1GSQvJ
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S436941GSQxF
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=23c8f61GSQyC
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2618cf1GSQzC
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=vfd7db1GSQAz
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ia9e2c1GSQBx
25
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h290fd1GSQCp